Stručan i Naučno-istraživački rad

S.S.A. STRUČNI RAD

Podrazumeva konstantnu obradu problematike i rezultata u svakom segmentu projekta “Ski Akademija”.

 

S.S.A. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Podrazumeva obradu problema u kojima treba da se otkrije nešto novo putem eksperimentalnih metoda. Naučno-istraživački rad predstavlja intelektualnu svojinu Firme Skitrack International i kao takvu je nećemo javno isticati. Navešćemo neke od komercijalnih oblasti koje su tema istraživanja ovog segmenta u projektu Ski Akademije:

Ski simulator

  • Usavršavanje sistema
  • Smart program – Skitrack softwere I security model
  • Razvoj I testiranje nove podloge – vazdušne membrane za skijanje na hupserima
  • Razvoj pomoćnih pomagala I rekvizita za rad sa takmičarima
  • Ostalo