S.S.A. ŠKOLSKI PROGRAM

U ovom segmentu projekta “Ski Akademija”, imamo za cilj da animiramo i uključimo u rad, što veći broj škola, novih učesnika programa, kako bi na Nacionalnom nivou popularisali skijanje kroz školski sport, što bi dovelo do ekspanzije u njegovom razvoju a kao rezultat svega, pojavio bi se veliki broj novih takmičara u skijanju, budućih skijaških nada. Ponovo bi se oživela školska takmičenja u Alpskom skijanju, ojačala konkurencija među klubovima a rezultati na međunarodnoj sceni bi bili neminovni. U narednom modelu, predstaviću primer saradnje sa jednom privatnom školom u Beogradu:
SSA-Concept_html_2877ec9nemanja
Pod SISTEMSKIM UPOZNAVANJEM SA PROJEKTOM podrazumevamo rad na popularizaciji projekta kod učenika i nastavnika škole, kroz različite vidove prezentacija i obaveštenja, kao i trening nastavnih kadrova škole u cilju tačnijeg i ubedljivijeg prenošenja informacija o projektu kao i novih mogućnosti za razvoj istog.   OBUKA NA SIMULATORU SKIJANJA na Adi Ciganliji podrazumeva prvi nivo obuke, bez obzira na trenutnu razliku u nivoima znanja učenika. Na ovaj način, sistemskim radom obučavamo totalne početnike a i ispravljamo sve one koji su samostalnim ili površnim sticanjem znanja u skijanju, usvojili mnoge greške koje su im veoma ozbiljna prepreka za dalje napredovanje. Nakon završene obuke Nivoa I, svi polaznici će biti bazično veoma dobro pripremljeni za dalje napredovanje u skijanju. U zavisnosti od broja uključenih učenika u projekat, formiraćemo fond časova i kalendar nastave.   SKI KAMP “KRVAVEC”, Slovenija (detaljnije opisan u posebnoj brošuri) podrazumeva rad na usavršavanju skijaškog znanja na snegu. Kroz celodnevne radionice, učenici će biti obučavani po nivoima znanja S1 (srednji jedan), S2 (srednji 2) i S3 (srednji 3) kako bi se, bez velike razlike u tehnici po grupama, ostvario što veći efekat obuke. Naravno, tokom kampa a u zavisnosti od napretka, napredniji prelaze u više nivoe dok oni koji zaostaju u napredovanju silaze u niži nivo. Rad na stazi se snima kamerom, kako bi se u poslepodnevnom delu dana, radila video analiza dnevnog treninga i postavljali planovi oko rasporeda za dan koji sledi. Pored praktične nastave i video analize, u sklopu programskih aktivnosti ulazi i teoretska nastava, koja obuhvata šire pojmove u skijanju, veoma značajne za opštu informisanost učenika (ostali vidovi skijaške tehnike, oprema, noviteti u svetu skijanja, ski bonton, prva pomoć na stazi i sl...). U zavisnosti od broja prijavljenih, formiraćemo termine i cenu kampa. Trajanje kampa: sedam dana.   LETNJI SKI KAMP "Ada Ciganlija"(detaljnije opisan u posebnoj brošuri) ima za cilj da održi kontinuitet u periodizaciji specifičnih treninga, bez velikih sezonskih pauza. Takođe ima za cilj da razvije opštu motoriku i kordinaciju kao i da poboljša individualnu kondiciju učenika. Program čine tri podgrupe od kojih se svakoj prilaže posebna pažnja: TRENINZI NA ROLERIMA doprinose razvijanju dinamičke ravnoteže kao i poboljšanju opšte motorike i kordinacije. Kroz veoma zanimljive treninge na rolerima, pokrivamo sve važne aspekte trenažnog procesa - stabilnosti, snage i izdržljivosti i drugih važnih karika u lancu kvalitetnog trenažnog programa. Na specijalizovanim poligonima svestranosti, učenicima poboljšavamo opšte snalaženje u prostoru, pratimo i analiziramo kordinacione i motoričke nedostatke dok kroz takmičarske modele nadmetanja pratimo njihove karaktere i crte ličnosti. Jednom detaljnom analizom, profilišemo svako dete posebno sa zadacima u radu na stavkama koje su potrebne da se isprave. Letnji kamp traje od maja do septembra.   Svi oni koji izraze želju da nastave da treniraju sa nama i da još dublje uđu u svet skijanja, upisuju se u TAKMIČARSKI PROGRAM koji podrazumeva sledeće aktivnosti:
  • Takmičarska sekcija : sličan program kao u letnjem kampu samo je broj dece u grupi maksimalno 4.
  • Pripreme na Glečerima: od septembra meseca, svaka poslednja nedelja u mesecu namenjena je pripremama u Austriji (Kaprun), sve do početka decembra
  • Kamp na Kopaoniku: poslednja nedelja u godini i nedelja pred početak Nacionalnog prvenstva u Alpskom skijanju
  • Nacionalno prvenstvo: vikend treninzi i trke u okviru kalendara takmičenja.
  SUPERSKI grupa podrazumeva one najuspešnije i najozbiljnije takmičare. Učenike koji žele da se ozbiljno posvete skijanju kao sportu. Za njih pravimo poseban plan treninga (godišnje cikluse u periodizaciji forme) kao i odlaske na internacionalna takmičenja (Topolino i dr.)Pored opšte informisanosti i izgrađivanje tehničkih kvaliteta u skijanju, pozitivni efekti projekta su i usmeravanje dece ka planini, boravku na svežem vazduhu i zdravom načinu života, kao i uvođenjem u još jedan ZANAT kojim će sutra imati prilike da se bave.
 

SSA Concept_html_m61a521dd