Skitrack total ski program

Tokom proteklih godina u sklopu LETNJEG SKI KAMPA vršili smo pripreme svih onih koji treniraju skijanje, ne zavisno od kluba u kojem su registrovani.

Od naredne takmičarske sezone 2014/2015, zbog zahteva velikog broja roditelja čija deca treniraju u Skitrack klubu, angažovaćemo trenera sa iskustvom, koji će voditi deo priprema na snegu i pratiti naš Racing tim tokom Nacionalnog prvenstva u Alpskom skijanju.

Total Ski Program podrazumeva godišnji makrociklus u trenažnom procesu skijaša - takmičara.

  • Photo 1
  • Photo 2

Naš klub će jedini u Srbiji imati konstantne skijaške treninge tokom cele godine.

Korisnici Total Ski Programa će biti samo registrovani takmičari Skitrack Ski Kluba dok će ostali drugari,
koji su registrovani u nekom drugom ski klubu, moći da koriste usluge projekta Letnjeg Ski Kampa.

Detaljnije o Total Ski Programu nakon završetka takmičarske ski sezone 2013-2014.

Prijave za registraciju u Ski klubu Skitrack od 01.04.2014 na
office@skitrack.rs ili putem telefona 063-55-00-44.