O SkiTrack-u

Šta je simulator skijanja?

Ski simulator predstavlja sistem pokretne skijaške staze, koja uz pomoć hidraulične platforme promenjivog nagiba i podešavanja brzine rada, simulira različite uslove na terenu, od bebi ski staza (blage i spore) do crnih ski staza (strme i brze).
p17sd3vlrmvc3oj91388fggq4.png

Kod koga se primenjuje?

Obuhvata veoma veliki broj korisnika, praktično sve one koji vole zimske sportove i u njima učestvuju, ne zavisno od godina starosti i nivoa znanja. Zbog idealnih pedagoških uslova, veoma bezbednog i kontrolisanog načina obuke predsatavlja savršen početak za totalne početnike. Nakon samo pet časova, početnici završavaju obuku a svoje znanje bez adaptacije prenose na pravi sneg. Korekcija tehnike obuhvata sve one koji žele da unaprede svoje znanje, isprave stečene greške nastale samoukim vežbanjem ili one koji su nakon raznih vidova povreda u psihološkoj tenziji od vraćanja na skije.Za profesionalce, simulator predstavlja savršen oblik specifičnog treninga, gde uz individualne treninge jačeg intenziteta veoma brzo dolaze do takmičarske forme.

Prednosti?

Usled idealnih pedagoških uslova i savršeno ravne podloge, jedan čas na traci zamenjuje šest časova učenja na snegu. U prilog tome ide i činjenica da se u toku jednog časa (45min.) pređe razdaljina od oko 15 kilometara, što je jednako celom danu skijanja na snegu. Ogledalo koje je postavljeno ispred skijaša, omogućava uočavanje grešaka koje se prave tokom vožnje i značajno doprinosi efikasnosti obuke.

SMART system podrška pomoću linearno indukovanih senzora povećava nivo bezbednosti korisnika na maksimum, potpuno neutrališući faktor ljudske greške.

Kako je sve manje slobodnog vremena, velika prednost Simulatora je što današnjeg poslovnog čoveka za veoma kratko vreme pripremi (tehnički i kondiciono) da svoj kratki godišnji odmor provede potpuno efikasno, bez bolnih upala mišića izazvanih ne redovnim vežbanjem i nedostacima u tehnici.

Dostupan na svakom mestu tokom cele godine ne zavisno od klimatskih uslova i godišnjeg doba.

Velika materijalna ušteda Jedan čas na traci (18evra) jednak je šest časova učenja na snegu (150evra), bez uzimanja godišnjeg odmora, bez troškova putovanja: boravka na planini i ski-passa.

Značaino smanjenje povreda Praksa je jasno pokazala da skijaši-borderi, pre odlaska na ski odmore, ukoliko redovno treniraju na Skitrack simulatoru znatno smanjuju broj povreda.

Podloga?

Površinski sloj po kome se skija, sačinjen je od polipropilenskih vlakana velike gustine, sa dužinom vlakna od 20mm.

Trenje?

Podloga se na svaka 3 sata kvasi vodom kako bi se u što većoj meri neutralisao indeks trenja. Dodatni indeks kliznosti pojačava se nanošenjem specijalizovane Skitrack emulzije, što skijanje na simulatoru veoma približava kliznosti na snegu. Specifičnost podloge je i u veoma dugom veku trajanja zbog velike otpornosti na habanje a dovoljne mekoće da ne ozledi skijaša ukoliko padne na ne zaštićeni deo kože.