S.S.A. REKREATIVNI PROGRAM

Rekreativni-program

Rekreativni program Skitrack Ski Akademije (S.S.A.) se odnosi na rad sa svima koji žele da nauče da skijaju, isprave svoju skijašku tehniku i redovno treniraju na simulatoru skijanja, pred odlazak na sneg.
Prednost pohađanja Skitrack Ski Akademije je ta, što je svim učesnicima našeg programa skijanje dostupno tokom cele godine, tako da su naši klijenti tokom zimske sezone potpuno spremni za odlazak na sneg – bez perioda uskijavanja i bolnih upala mišića nakon prvog skijanja na snegu.
Najpre ćemo vas upoznati sa fazama i elementima koji čine metodiku obuke određenih grupa polaznika, prilagođenih po nivoima tehničkog znanja. Plavom bojom su obeležene faze rada koje se odnose na obuku totalnih početnika. Crvenom bojom su obeležene faze rada koje se odnose na srednji nivo obuke, dok je crnom bojom obeležena faza rada koja se odnosi na klijente koji se usavršavaju do najvišeg nivoa skijaške tehnike.

I Faza – Upoznavanje sa temom Alpskog skijanja

OPŠTA INFORMISANOST

 • Fizička priprema pred odlazak
 • Hidratacija organizma
 • Održavanje temperature tela (pre, za vreme i nakon skijanja)
OPREMA

 • Skije i cipele za skijanje (razlike u kvalitetu, kako odabrati pravu opremu i sl)
 • Delovi skije
 • Podešavanje i održavanje opreme
POKRETLJIVOST

 • Osnovni oblici kretanja na ravnoj površini
 • Nepravilan stav – pozicija
 • Pravilan stav – pozicija

II Faza – Osnovni skijaški elementi

 • Penjanje uz padinu
 • Spuštanje i zaustavljanje niz padnu liniju – PLUŽNI STAV (plug)
 • Plužni zaokret
 • Klinasti zaokret
 • Kontrola brzine

III Faza – Principi pravilnog izvođenja osnovnih skijaških elemenata

U ovoj fazi se bavimo biomehaničkom analizom tehnike osnovnih skijaških elemenata, pravilnim skijaškim stavom, pravilnim prebacivanjem težišta tela , ritmom i tajmingom u osnovnim skijaškim elementima. U ovoj fazi početnici shvataju značaj pravilnog položaja (ekonomičnost kretanja ) kao i značaj da osveste trenutak kada treba da urade određeni pokret.

 

 • Klinasti zaokret
 • Rasterećenje I opterećenje težine u klinastom zaokretu (ritam I tajming)
 • Zabadanje štapova u klinastom zaokretu
 • Uvođenje i ulazak u paralelni zaokret

Napomena: Uvođenje u paralelni zaokret nam nije prioritet ove faze. Prioritet nam je da polaznici usvoje osnove kretanja sa osvešćenim značajem pravilnog stava, tajmingom prebacivanja težišta tela I ritmičnim spajanjem elemenata u kretanju. Tek tada ostvarujemo uslov za uvođenje skijaša u paralelnu tehniku.

IV Faza – Napredna tehnika

 

 • Paralelni zaokret
 • Vožnja na rubnicima (kontrola ugla rubnika uz kontrolu proklizavanja
 • Terenska vožnja u širokom hodniku
 • Terenska vožnja u uskom hodniku (brzo vijuganje)
 • Dinamički zaokret

Zbog složenije forme skijaških elemenata, sa posebnim akcentom u ovoj fazi obuke, naglašavamo tri osnovna principa metodskog postupka:

 • Demonstracija
 • Analiza tehnike u celini
 • Analiza podsistema tehnike

Polazniku se kao i u svakoj prethodnoj fazi, prvenstveno demonstrira pravilno izvođenje skijaškog elementa gde mu se nakon toga pored analize tehnike u celini, razloži ceo element na delove koji se razlažu na svoje faze od kojih svaku fazu sačinjavaju određeni tehnički detalji.
Ovakav pristup u učenju složenijih skijaških elemenata je jedini pravilan način za prenošenje znanja i formiranje kvalitetnog motoričkog stereotipa skijaša – pravilne bazične tehnike, jedinog uslova za dalje usavršavanje.

V Faza – Superski tehnika

Ova faza podrazumeva rad sa svima koji su ispunili sve tehničke uslove za prelazak na najviši nivo skijaške tehnike u disciplini Alpsko skijanje:

 • Terenske vežbe (jedna skija, poskoci, flamengo, unakrsno skijanje, fuzzy i dr.)
 • Dinamičko vijuganje
 • Vožnja po hupserima
 • Dubok sneg – celac
 • Freeride i freestyle tehnike (zahtevaju posebnu opremu)
 • Takmičarsko skijanje (slalom, veleslalom, super G, spust I dr.)