Vanja Popadić

Trener, ski demonstrator i I.S.I.A instruktor skijanja. Direktor MONTENEGRO DEMO TEAMa. Učesnik na više međunarodnih INTERSKI kongresa i takmičenja. Dugogodišnji ski trener.