Ivan Bojković

Profesor sporta, licencirani instruktor skijanja, asistent obuke u skijanju, na Fakultetu Sporta i Fizičke Kulture u Beogradu.